Categories: หาเพื่อน

แชทหาเพื่อนทางไหนดี? ให้ได้ดีด้วย 3 แอพลิเคชั่น

ในยุคปัจจุบันเรียกได้ว่าการ “หาเพื่อน” ผ่านทาง

โลกออนไลน์เป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ง่ายมาก 

เนื่องจากมีแอพลิเคชันมากมายที่รองรับการหา

เพื่อนจากช่องทางเหล่านี้ แต่ในวางนี้ทางเราก็

เลือก 3 แอพ ที่สามารถใช้หาเพื่อนแชทเพื่อนคุย

ในยามเหงาได้ โดยที่แอพเหล่านี้ได้รับความนิยม

เป็นพิเศษภายในประเทศไทย โดยแอพลิเคชันดัง

กล่าวก็จะมีทั้งหมดดังต่อไปนี้

แชทหาเพื่อนทางไหนดี? ให้ได้ดีด้วย 3 แอพลิเคชั่น

Facebook

เป็นแอพลิเคชันโซเชี่ยลมีเดียที่คนไทยให้ความ

นิยมมากเป็นอันดับ 1 เป็นช่องทางที่สามารถเข้า

ถึงโปรไฟล์ผู้คนได้ง่าย ๆ รวมถึงทักข้อความหาได้

 จึงทำให้กลายเป็นหนึ่งในช่องทางสำหรับแชทหา

เพื่อนที่ดีที่สุดเพราะนอกจากจะทักแชทได้อย่าง

ง่ายดายแล้วยังสามารถตรวจสอบโปรไฟล์ของคน

ที่เราต้องการคุย ไปจนถึงศึกษาความชอบจากสิ่ง

ที่เขาแชร์หรือเพจที่พวกเขาได้ทำการกดถูกใจเอา

ไว้อีกด้วย

แชทหาเพื่อนทางไหนดี? ให้ได้ดีด้วย 3 แอพลิเคชั่น

Twitter

ศูนย์รวมข่าวสารและเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนจะ

สามารถมาพูดคุยพบปะกันได้ตามสิ่งที่ชื่นชอบ 

แชทหาเพื่อนทางไหนดี? ให้ได้ดีด้วย 3 แอพลิเคชั่น

นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่า “แฮชแท็ก” ที่ทำให้

การค้นหาข้อความที่อยากอ่านในทวิตสามารถ

ทำได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถ

พูดคุย แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ลงบนโพสได้

ตามต้องการถึงแม้จะเป็นคนที่เราไม่รู้จัก จึงทำให้

การเข้าถึงกลุ่มคนที่ชอบอะไรเหมือน ๆ กัน

สามารถทำได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถทัก

ข้อความเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ทัศนคติต่าง ๆ ได้ผ่านทางตัวแอพได้อีกด้วย

แชทหาเพื่อนทางไหนดี? ให้ได้ดีด้วย 3 แอพลิเคชั่น

Tinder

แอพลิเคชันอันดับ 1 สำหรับใช้หาคู่ ดูเหมือนจะ

เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางไปทั่วโลกทั้งนี้การ

แมตซ์หาเพื่อคุยและหาคู่ของทินเดอร์ก็มีระยะที่

กว้างมากทำให้เราสามารถมองหาเพื่อนทั้งชาว

ไทยและชาวต่างชาติมาพูดคุยได้ด้วย โดยกฎ

เหล็กสำคัญในการใช้งานแอพถึงจะสามารถคุย

กันได้นั้นก็คือต่างฝ่ายต่างก็ต้องปัดชอบอีกฝ่ายไม่

เช่นนั้นจะไม่สามารถคุยกันได้ โดยเราสามารถ

อัพโหลดรูปภาพ ข้อมูลส่วนตัวและความชอบต่าง

 ๆ เบื้องต้นลงไปเพื่อให้คนอื่น ๆ อ่านและเลือกปัด

เราได้ตามใจชอบอีกด้วย

ก็จบไปแล้วกับ 3 แอพลิเคชันหาเพื่อนคุยซึ่งได้รับ

ความนิยมมากในประเทศไทย ทั้งนี้ทั้งนั้นการหา

เพื่อนคุยผ่านทางโซเชี่ยลหรือโลกออนไลน์ก็ไม่

ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญต่าง ๆ ให้ได้รับ

รู้ และควรใช้วิจารณญาณในการพูดคุยและเลือก

คบเพื่อน ไปจนถึงการนัดเจอว่าพวกเขาเหล่านั้น

ไว้ใจได้จริงหรือไม่ เพราะในโลกออนไลน์ก็มี

ทั้งคนดีที่หวังกับเราปจนถึงคนไม่ดีที่หวังแสวงหา

ผลประโยชน์จากเราอยู่จริง ๆ

whatsapp
line